Notícies

El registre UBO als Països Baixos el 2020

Les directives europees exigeixen que els estats membres estableixin un registre UBO. UBO significa Ultimate Beneficial Owner. El registre UBO s’instal·larà als Països Baixos el 2020. Això comporta que a partir del 2020 les empreses i les persones jurídiques estiguin obligades a registrar els seus propietaris directes. Una part de les dades personals de la UBO, com ara el nom i l’interès econòmic, es faran públiques mitjançant el registre. Tot i això, s’han instal·lat garanties per a la protecció de la privadesa de les UBO.

La creació del registre UBO es basa en la quarta directiva contra el blanqueig de diners de la Unió Europea, que tracta la lluita contra la delinqüència econòmica i financera com el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El registre UBO contribueix a això proporcionant transparència sobre la persona que és la propietària definitiva i beneficiosa d’una empresa o persona jurídica. La UBO és sempre una persona física que determina el curs d’esdeveniments dins d’una empresa, estigui o no entre escena.

El registre UBO passarà a formar part del registre del comerç i, per tant, quedarà sota la gestió de la Cambra de Comerç.

Més informació: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Compartir