Compensació dels danys materials ...

Qualsevol compensació dels danys materials causats per mort o accident no va estar inclosa fins fa poc per la legislació civil holandesa. Aquests danys materials, que contenen el dolor dels parents propers causat per un esdeveniment de mort o accident de la seva persona estimada per la qual es responsabilitza una altra part. Aquest tipus de compensació és més que un gest simbòlic perquè realista no es pot mesurar a la pena real que sent un parent proper.

Tot i que, des del 18 de desembre de 2013, el secretari d’Estat Teeven ha introduït la nova proposta legislativa, s’havia redactat el 16 de juliol de 2015 i recentment s’ha aprovat el 10 d’abril de 2018. ara fa molts anys que canvien les posicions legals dels parents per ajudar-los en el procés de dol. La compensació per danys materials en cas de mort o accidents impliqui el reconeixement de la pena i la reparació per a aquells que tinguin les conseqüències emocionals d'aquests fets.

Indemnització del dany no material en cas d’accidents o mort

Significa que els familiars tenen dret a una indemnització en cas de mort o invalidesa a llarg termini dels mariners a causa d’una lesió professional de la qual es pugui responsabilitzar l’empresari. Els familiars de les víctimes es poden classificar en:

  • el soci
  • els nens
  • els fillastres
  • els pares

L’import real de la indemnització del dany no material en cas d’accidents o mort pot variar segons el context de l’esdeveniment. L'import oscil·la entre els 12.500 i els 20.000 €. La nova llei relativa a la indemnització dels danys materials en cas d’accidents o mort entrarà en vigor l’1 de gener de 2019.

Compartir