Què és la carta certificada?

Una carta certificada és una carta que es registra i fa un seguiment al llarg del temps al sistema de correu i que requereix que el carter obtingui una signatura per lliurar-la. Molts contractes, com ara pòlisses d’assegurança i documents legals, especifiquen que la notificació ha de ser en forma de carta certificada. En registrar una carta, el remitent disposa d’un document legal que indica que s’ha lliurat l’avís.

Compartir