Què és la carta certificada?

Una carta certificada és una carta que es registra i fa un seguiment al llarg del temps al sistema de correu i que requereix que el carter obtingui una signatura per lliurar-la. Molts contractes, com ara pòlisses d’assegurança i documents legals, especifiquen que la notificació ha de ser en forma de carta certificada. En registrar una carta, el remitent disposa d’un document legal que indica que s’ha lliurat l’avís.