Què és un advocat?

Un advocat o advocat és una persona que exerceix l'advocacia. Treballar com a advocat implica l’aplicació pràctica de teories i coneixements jurídics abstractes per resoldre problemes específics individualitzats o per avançar en els interessos dels que contracten advocats per prestar serveis jurídics.

Compartir