Quins són els diferents tipus de lleis

Tot i que hi ha molts tipus diferents de lleis que es poden estudiar i considerar, sovint és més fàcil agrupar-los en dues categories bàsiques: les lleis públiques i les lleis privades. Les lleis públiques són les establertes per un govern per organitzar i regular millor el comportament dels ciutadans, que sovint inclouen lleis penals i lleis constitucionals. Les lleis privades són aquelles establertes per ajudar a regular els acords empresarials i privats entre particulars, incloses les lleis sobre delictes i les propietats. Com que la llei és un principi tan ampli, la llei s’ha dividit en cinc àrees del dret; dret constitucional, dret administratiu, penal, dret civil i dret internacional.

Compartir