Casa de nou

Tornar a casar significa tornar a casar-se després de la mort o el divorci d’un cònjuge. És un segon matrimoni o posterior. El nou matrimoni pot presentar diverses qüestions legals, com ara disposicions sobre pensions alimentàries, custòdia i herència.

Compartir