Divorci sense culpa

El divorci sense cap culpa és un divorci en què la dissolució d’un matrimoni no requereix una demostració d’actes il·lícits per part de cap de les parts. Les lleis que preveuen el divorci sense cap culpa permeten que un tribunal de família concedeixi el divorci en resposta a una petició de qualsevol de les parts del matrimoni sense exigir al peticionari que aporti proves que l’acusat ha comès un incompliment del contracte matrimonial. La raó més freqüent és que es produeixin divorcis sense culpa a diferències irreconciliables o conflicte de personalitat, la qual cosa significa que la parella no va ser capaç d’esbrinar les seves diferències.

Compartir