Dret de família

El dret de família és l’àmbit del dret que tracta les relacions familiars. Inclou crear relacions familiars i trencar-les. El dret de família tracta de l'execució d'un matrimoni, divorci, naixement, adopció o autoritat parental.

Compartir