Divorci civil

Un divorci civil també es coneix com a divorci col·laboratiu, és a dir, un divorci que s’adhereix a les lleis de col·laboració. En un divorci civil o col·laboratiu, ambdues parts mantenen advocats, que adopten un estil col·laboratiu i treballen junts per intentar resoldre problemes, o almenys minimitzar la quantitat i l'abast de la disputa. Els consellers i els seus clients intenten generar consensos i prendre tantes decisions com sigui possible fora dels tribunals.

Compartir