Divorci de manutenció infantil

Si els nens participen en un divorci, la manutenció infantil és una part important dels acords financers. En el cas de la parentalitat, els fills viuen alternativament amb els dos pares i els pares comparteixen els costos. Podeu fer acords sobre manutenció infantil. Aquests acords s’establiran en un pla de criança. Enviarà aquest acord al jutjat. El jutge tindrà en compte les necessitats dels infants a l’hora de decidir la manutenció infantil. S'han desenvolupat gràfics especials amb aquesta finalitat, el jutge pren com a punt de partida els ingressos tal com eren just abans del divorci. A més, el jutge determina la quantitat que pot perdre la persona que ha de pagar pensions alimentàries. Això s’anomena capacitat de pagament. També es té en compte la capacitat de la persona que té cura dels nens. El jutge fa els acords definitius i els registra. La quantitat de manteniment s’ajusta anualment.

Compartir