Custòdia infantil després del divorci

La custòdia del menor inclou tant el deure com el dret dels pares a criar i tenir cura del seu fill menor. Això es refereix al benestar físic, la seguretat i el desenvolupament del menor. Quan els pares que exerceixen l'autoritat paterna conjunta decideixin sol·licitar el divorci, els pares continuaran, en principi, exercint la potestat parental conjuntament.

Hi ha excepcions possibles: el tribunal pot decidir que un dels pares tingui plena autoritat parental. No obstant això, en prendre aquesta decisió, l'interès superior del nen és primordial. És el cas en què hi ha un risc inacceptable que el nen quedi atrapat o perdut entre els pares (i és poc probable que aquesta situació millori prou a curt termini), o quan el canvi de custòdia sigui necessari per atendre els millors interessos del nen.

Law & More B.V.