Pensió alimentària

Conegut com a "manteniment del cònjuge" en alguns estats, la pensió alimentària es pot atorgar a un marit o dona. La pensió alimentària es refereix als pagaments ordenats per un tribunal concedits a un cònjuge o ex-cònjuge dins d’un acord de separació o divorci. La raó que hi ha darrere és proporcionar suport financer al cònjuge que tingui uns ingressos més baixos o, en alguns casos, sense ingressos. Per exemple, en els casos en què hi hagi nens implicats, l'home ha estat històricament el sustentador, i és possible que la dona hagi abandonat la seva carrera per criar els fills i es trobi en desavantatge financer després de la separació o el divorci. Les lleis de molts estats dicten que un cònjuge divorciat té dret a viure la mateixa qualitat de vida que abans quan es casava.

Law & More B.V.