Què és una LLC

Una societat de responsabilitat limitada (LLC) és una forma específica de societat de responsabilitat limitada. Una LLC és un tipus d’estructura empresarial que tracta els propietaris com a socis, però els dóna l’opció de tributar com una corporació. Aquesta forma de negoci permet flexibilitzar la propietat i la gestió. Un cop els propietaris hagin decidit com els agradaria tributar, gestionar i organitzar, ho explicaran tot en un acord operatiu. LLC s’utilitza principalment als EUA.

Law & More B.V.