Què és un negoci ètic

Un negoci ètic és un negoci que té en compte l’impacte que tenen les seves accions, productes i serveis en el medi ambient, les persones i els animals. Això inclou el producte o servei final, els seus orígens i com es fabrica i distribueix.

Compartir