Què fa un advocat mercantil?

La funció d’un advocat mercantil és garantir la legalitat de les transaccions comercials, assessorant les empreses sobre els seus drets i deures legals, inclosos els deures i responsabilitats dels agents corporatius. Per fer-ho, han de tenir coneixement d’aspectes del dret de contractes, dret tributari, comptabilitat, dret de valors, fallides, drets de propietat intel·lectual, llicències, lleis de zonificació i les lleis específiques del negoci de les empreses per a les quals treballen.

Compartir