El salari mínim canvia als Nederlands a partir de l'1 de juliol de 2017

Als Països Baixos, el salari mínim depèn de l’edat de l’empleat. Les normes legals sobre el salari mínim poden diferir anualment. Per exemple, a partir de l’1 de juliol de 2017 el salari mínim ascendeix a 1.565,40 € al mes per a empleats de 22 anys o més.

2017-05-30

Compartir