L'1 de juliol de 2017, als Països Baixos, la legislació laboral canvia ...

L’1 de juliol de 2017, als Països Baixos, canvia la legislació laboral. I amb això les condicions per a la salut, seguretat i prevenció.

Les condicions de treball constitueixen un factor important en la relació laboral. Els empresaris i els empleats poden, per tant, beneficiar-se d’acords clars. En aquest moment, hi ha una gran diversitat de contractes entre els serveis de seguretat i salut, metges de l'empresa i empresaris, que poden causar una cura insuficient. Per combatre aquesta situació, el govern introdueix el contracte bàsic.

El govern també llançarà el «Stappenplan Arbozorg». Aquest pla hauria de tenir com a resultat una execució digna de l’esquema de seguretat i salut a l’empresa. No només l’empresari, sinó també l’assessor d’ocupació o la representació del personal i el servei extern de seguretat i salut, tindran un paper important en aquest pla.

Us pregunteu quines conseqüències tindrà la nova legislació per a la vostra organització? El 13 de juny de 2017, el Ministeri d’Afers Socials i Ocupació va presentar la caixa d’eines digitals «Els canvis en la Llei del Treball», on podeu trobar fulls informatius, documents i animacions sobre els canvis en la legislació.

2017-06-13

Compartir