categories: Blog Notícies

Modificació de la constitució holandesa: telecomunicacions sensibles a la privadesa millor protegides en el futur

El 12 de juliol de 2017, el Senat holandès va acordar per unanimitat la proposta del ministre de l’Interior i les relacions amb el Regne Plasterk per, en un futur proper, protegir millor la privadesa del correu electrònic i altres telecomunicacions sensibles a la privadesa. L’apartat 13 de l’article 2 de la Constitució holandesa estableix que el secret de les trucades telefòniques i la comunicació telegràfica és inviolable. Tanmateix, atès els avenços aclaparadors recents en el sector de les telecomunicacions, el paràgraf 13 de l'article 2 necessita una actualització.

Constitució holandesa

La proposta del nou text és la següent: "tothom té dret a respectar el secret de la seva correspondència i telecomunicacions". S'ha iniciat el procediment per canviar l'article 13 de la Constitució holandesa.

Compartir