categories: Blog Notícies

La Comissió Europea vol que els intermediaris els informin sobre les construccions ...

La Comissió Europea vol que els intermediaris els informin sobre les construccions que eviten els impostos que creen per als seus clients.

Els països solen perdre ingressos tributaris a causa de construccions fiscals transnacionals que creen assessors fiscals, comptables, bancs i advocats (intermediaris) per als seus clients. Per augmentar la transparència i permetre el cobrament d’aquests impostos per part de les autoritats fiscals, la Comissió Europea proposa que, a partir de l’1 de gener de 2019, aquests intermediaris estaran obligats a proporcionar informació sobre aquestes construccions abans que els seus clients els implementin. Els documents que es facilitaran seran accessibles per a les autoritats fiscals en una base de dades de la UE.

Les regles són completes

S’apliquen a tots els intermediaris, a totes les construccions i a tots els països. Els intermediaris que no facin el seguiment d’aquestes noves normes seran sancionats. La proposta s’oferirà al Parlament Europeu i al Consell per a la seva aprovació.

Compartir