La Comissió Europea vol que els intermediaris els informin sobre les construccions ...

La Comissió Europea vol que els intermediaris els informin sobre les construccions que eviten els impostos que creen per als seus clients.

Els països solen perdre ingressos fiscals a causa de les construccions fiscals transnacionals que creen els seus assessors, comptables, bancs i advocats (intermediaris) per als seus clients. Per augmentar la transparència i permetre cobrar aquests impostos per part de les autoritats fiscals, la Comissió Europea proposa que a partir de l’1 de gener de 2019, aquests intermediaris estaran obligats a proporcionar informació sobre aquestes construccions abans que siguin implementats pels seus clients. Els documents a subministrar es faran accessibles per a les autoritats fiscals en una base de dades de la UE. Les regles són completes: s'apliquen a tots els intermediaris, a totes les construccions i a tots els països. Els intermediaris que no facin seguiment d’aquestes noves regles seran sancionats. La proposta serà aprovada al Parlament Europeu i al Consell.

2017-06-22

Compartir