Els costos d’ús del mòbil a l’estranger disminueixen ràpidament

Avui en dia, ja és molt menys habitual tornar a casa amb una factura telefònica elevada (sense voler) d’uns pocs centenars d’euros després d’aquest meritori viatge anual a Europa. Els costos d’ús d’un telèfon mòbil a l’estranger han disminuït més d’un 90% en comparació amb els últims 5 a 10 anys. Com a resultat dels esforços de la Comissió Europea, els costos d’itinerància (en definitiva: els costos realitzats per tal de permetre al proveïdor utilitzar la xarxa d’un proveïdor estranger) fins i tot se suprimiran completament el 15 de juny de 2017. A partir d’aquesta data, Els costos d’ús de telèfons estrangers a Europa es deduiran del vostre paquet com a costos habituals, contra una tarifa normal.

24-04-2017

Compartir