categories: Blog Notícies

Protecció del consumidor i termes generals

Els empresaris que venen productes o proporcionen serveis solen utilitzar termes i condicions generals per regular la relació amb el destinatari del producte o servei. Quan el destinatari és consumidor, gaudeix de la protecció del consumidor. La protecció del consumidor es crea per protegir el consumidor "feble" contra l'emprenedor "fort". Per determinar si un destinatari gaudeix de la protecció del consumidor, primer cal definir què és un consumidor. Un consumidor és una persona física que no exerceix una professió o empresa lliure o una persona física que actua fora del seu negoci o activitat professional. En definitiva, un consumidor és qui compra un producte o servei amb finalitats personals, no comercials.

protecció al consumidor

La protecció dels consumidors pel que fa als termes i condicions generals fa que els empresaris no puguin incloure-ho tot en els seus termes i condicions generals. Si una provisió és raonablement onerosa, aquesta disposició no s'aplica per al consumidor. Al Codi civil holandès s’inclou una llista anomenada negra i grisa. La llista negra conté disposicions que sempre es consideren raonablement oneroses, la llista gris conté disposicions que solen ser presumptament raonables. En cas que es produeixi una provisió de la llista grisa, l’empresa ha de demostrar que aquesta prestació és raonable. Tot i que sempre es recomana llegir atentament els termes i condicions generals, el consumidor també està protegit contra disposicions poc raonables de la legislació holandesa.

Compartir