BF Skinner va dir una vegada: "La veritable qüestió no és si les màquines pensen, sinó si ho fan els homes" ...

BF Skinner va dir una vegada "La veritable pregunta no és si les màquines pensen, sinó si els homes ho fan". Aquesta dita s’aplica molt al nou fenomen de l’auto-conducció del cotxe i a la forma en què la societat tracta aquest producte. Per exemple, cal començar a pensar en la influència del cotxe auto-conduït en el disseny de la xarxa de carreteres moderna holandesa. Per aquest motiu, el ministre Schultz van Haegen va oferir a la Cambra de Representants holandesa el 23 de desembre la memòria "Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen" ("Cotxes autopromotors, que expliquen implicacions en el disseny de les carreteres"). Aquest informe, entre d'altres, descriu les expectatives que serà possible deixar enrere les senyalitzacions i marques de carreteres, dissenyar carreteres de manera diferent i intercanviar dades entre vehicles. D’aquesta manera, l’automòbil pot contribuir a eliminar problemes de trànsit.

Compartir